JGZ Vluchtelingenteam

Het JGZ Vluchtelingenteam is er specifiek voor de groep kinderen van asielzoekers vanuit het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Doel is het bieden van kwalitatieve zorg en ondersteuning aan deze doelgroep.

Het Vluchtelingenteam is actief op alle noodopvanglocaties en het vaste asielzoekerscentrum in Amsterdam Nieuw-West. Het valt onder de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA).

Ons team, bestaande uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes, biedt preventieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Zorg op Maat voor asielzoekerskinderen

Wat doen wij?

  • Wij voeren uitgebreide nieuwkomersonderzoeken uit om de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen te monitoren en eventuele gezondheidsuitdagingen vroegtijdig te onderkennen.
  • Wij bieden iedere zwangere vrouw een prenataal huisbezoek aan om al in de zwangerschap ondersteuning te kunnen bieden aan het gezin.
  • Wij vaccineren asielzoekerskinderen en zwangere vrouwen volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Waar nodig geven wij voorlichting over diverse gezondheidsthema’s.
  • Wij nemen deel aan de Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s) op alle opvanglocaties.

Tijdens ons werk ligt de focus op het psychisch welbevinden van de kinderen, ouders en jongeren. Wij werken cultuursensitief.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via jgzvluchtelingenteam@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie