Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg en uw privacy

Jeugdgezondheidszorg: een recht voor alle kinderen tot 18 jaar

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is zo vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg aan de kinderen die in de gemeente wonen. De gemeente geeft opdracht aan de jeugdgezondheidsorganisatie (onderdeel van de GGD) om jeugdgezondheidszorg aan te bieden.

Hoe komt jeugdgezondheidszorg aan mijn gegevens?

Het aanbieden van jeugdgezondheidszorg is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarom verstrekt de gemeente informatie aan jeugdgezondheidszorg: over welke kinderen in de gemeente geboren worden, komen wonen of vertrekken. Jeugdgezondheidszorg heeft een beveiligde koppeling met de Gemeentelijke Basis Administratie  van de gemeente. Zo kan jeugdgezondheidszorg onder andere tijdig de hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen verrichten. En kinderen uitnodigen voor een gezondheidsonderzoek op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Kinderen tot 4 jaar worden voor gezondheidsonderzoeken uitgenodigd op locaties van de jeugdgezondheidszorg: het consultatiebureau (regio Amstelland) of bij het Ouder- en Kindteam (Amsterdam).

Informatie over school en klas

Als kinderen de schoolleeftijd hebben bereikt biedt jeugdgezondheidszorg gezondheidsonderzoeken aan. Die gezondheidsonderzoeken vinden meestal op school plaats. Deze werkwijze is essentieel om de gezondheid van kinderen goed te kunnen volgen. Omdat kinderen niet los kunnen worden gezien van hun leefomgeving en de school een omgeving is waar zich veel afspeelt.

Opvragen van gegevens

De benodigde gegevens worden nu nog door  de jeugdgezondheidsorganisatie van de GGD verzameld door scholen daar rechtstreeks over te bevragen. Deze werkwijze kost zowel scholen als de jeugdgezondheidszorg relatief veel tijd en is een intensief administratief proces. Bovendien bestaat het risico dat aangeleverde gegevens ten tijde van het onderzoek niet meer actueel zijn, bijvoorbeeld door verhuizing of verandering van school.

Straks: nieuwe route gegevens opvragen

Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat de gegevens over schoolgaande kinderen voortaan rechtsreeks door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden aangeleverd vanuit het Basisregister Onderwijsnummer (BRON) aan de jeugdgezondheidsorganisaties. Dat kost voor zowel scholen als de jeugdgezondheidsorganisatie minder tijd . En worden er bovendien meer schoolgaande kinderen bereikt. Hiertoe zijn medio 2016 wetswijzigingen doorgevoerd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht.

Op dit moment is het echter praktisch gezien nog niet mogelijk om de gegevens op deze nieuwe manier uit te wisselen. Om toch de jeugdgezondheidszorgtaak goed uit te kunnen voeren, worden voorlopig nog steeds de scholen gevraagd om de leerlinglijsten aan te leveren.  De gegevensuitvraag beperkt zich tot het strikt noodzakelijke en er wordt zorgvuldig omgegaan met de aangeleverde gegevens.