Pad tot huidige pagina

Melding doen bij de GGD

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Het is verstandig om uw zorgen in eerste instantie te bespreken met het kindercentrum zelf..

De organisatie kan namelijk zelf het beste uitleggen wat de situatie is of –indien nodig- verbeteringen toepassen. Als u signalen of informatie heeft dat een kindercentrum, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet (en bespreking met de organisatie heeft dit niet opgelost), dan kunt hiervan een melding doen bij de Inspectie Kinderopvang van de GGD Amsterdam.

U kunt een melding zowel schriftelijk (per e-mail) als mondeling (telefonisch) doen. Bij complexe meldingen zullen wij u verzoeken om zoveel mogelijk informatie op schrift te zetten. Bij het behandelen van een melding zullen wij u vragen om de situatie zo concreet mogelijk weer te geven en ook te laten weten welke stappen u eerder heeft genomen om de situatie te verbeteren.

Weet u niet goed of er wel of niet aan de eisen wordt voldaan? Een organisatie heeft het beleid over veiligheid, gezondheid, pedagogiek en de inzet van personeel vastgelegd. U kunt hier naar vragen bij het kindercentrum. Is het beleid niet duidelijk, of zou u willen dat het wordt gewijzigd? De oudercommissie van uw kindercentrum of gastouderbureau kan ongevraagd advies geven over het te voeren beleid.

Anoniem melden

Niet altijd wilt u dat het kindercentrum of gastouderbureau op de hoogte is van uw melding. Misschien bent u bang voor uw baan als u als personeelslid een melding doet, of heeft u als ouder angst voor gevolgen voor de behandeling van uw kind. U kunt bij de GGD ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en het kindercentrum niet op de hoogte wordt gesteld van uw identiteit. Als een melding anoniem is betekent dit wel dat de GGD minder effectief kan optreden. Een organisatie kan geen weerwoord geven op een anonieme melding, en dit betekent dat wij de melding niet als bron kunnen gebruiken. Als de directe veiligheid of gezondheid van kinderen mogelijk in het geding is, adviseren wij om een openbare melding te doen.

Geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Ieder kindercentrum of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. U bent hier als ouder over geïnformeerd. De klachtenregeling bestaat meestal uit een interne regeling (waarbij u in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling: u kunt dan uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Als u een vermoeden heeft van mogelijke kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder, dan meldt u dit bij de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspectie. U kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspectie. Het telefoonnummer is 0900 -111 31 11.

Onderzoek naar gebruik Meldcode in de kinderopvang

De GGD Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling door medewerkers in de kinderopvang. Bekijk hier het onderzoeksrapport (PDF, 267 kB).

In 2016 is het vervolgonderzoek "Durven signaleren : naar een effectiever gebruik van de Meldcode kindermishandeling in de kinderopvang (PDF, 894 kB)" gepubliceerd.