Pad tot huidige pagina

VoorZorg

8 maart 2019

Ben je voor de eerste keer zwanger, maar heb je geen idee wat er op je af gaat komen? VoorZorg geeft je ondersteuning tijdens je zwangerschap en helpt je op weg bij de opvoeding van je kindje.

VoorZorg begint zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en loopt door totdat je kind twee jaar oud is.

Een verpleegkundige van de GGD Jeugdgezondheidszorg ondersteunt je thuis tijdens en na je zwangerschap. VoorZorg is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

Ondersteuning thuis

De verpleegkundige van de GGD komt thuis bij je langs. Tijdens die bezoeken werk je samen aan zes onderwerpen:

  • de gezondheid van de moeder;
  • de gezondheid en veiligheid van het kind;
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder;
  • de rol van moeder als opvoeder van haar kind;
  • de relatie van moeder met familie en vrienden;
  • het gebruik van algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voorlichting voor aanstaande ouders.

Je hoeft niets voor de ondersteuning te betalen. Heb je interesse in VoorZorg, informeer dan bij je verloskundige of een andere hulpverlener. Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie Professionals

Kosten?

Je hoeft niets voor de ondersteuning te betalen.

Aanmelden

Heb je interesse in VoorZorg, informeer dan bij je verloskundige of een andere hulpverlener.
Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Bellen of mailen kan ook: (020) 555 5961 of voorzorg@ggd.amsterdam.nl.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de website van Voorzorg.

Professionals

Aanmelden van cliënten voor VoorZorg kan via het Formulier aanmelden Voorzorg door instanties.