Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De GGD Amsterdam voerde in oktober 2023 een grootschalige enquête uit onder jongeren (13-16 jaar). Dit was een meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd.

Hoe gaat het met onze jongeren? Deze vraag staat centraal bij de Gezondheidsmonitor jeugd Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze wel eens alcohol en doen ze aan sport? Is dit veranderd sinds de vorige meting in 2021? Wat zijn de risicogroepen? Dit zijn enkele voorbeelden die met de gezondheidsmonitor worden onderzocht.

Gezondheidsbeleid

De resultaten bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Scholen ontvangen een rapportage over de resultaten van hun leerlingen. Deze kunnen zij als input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. De resultaten op gemeenteniveau publiceren we op de website van de GGD Amsterdam. Resultaten op regionaal en landelijk niveau worden gepresenteerd op de site van het RIVM.

Privacy

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen maar vullen de vragenlijst in via een algemene link die uniek is per school. We vragen niet naar de naam, geboortedatum of BSN-nummer. Bij de rapportages zijn de resultaten die openbaar gepubliceerd worden, niet herleidbaar tot individuen of tot een school.

De privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 geeft aan op welke manier de GGD Amsterdam omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde digitale vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar de onderzoekers van de GGD Amsterdam: gezondleven@ggd.amsterdam.nl