Pad tot huidige pagina

Voorkomen dat jongeren beginnen

Alle jongeren in onze regio moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Zij zijn de rookvrije generatie. Om dit te bereiken zijn er verschillende activiteiten gericht op een rookvrije start, rookvrij spelen en sporten en rookvrij onderwijs.

Jongeren groeien op in een gezin, gaan naar school en nemen deel aan allerlei sociale activiteiten waarin roken al dan niet de norm is. Het terugdringen van roken onder jongeren vraagt dan ook om een brede inzet gericht op de directe leefomgeving van de jongeren.