Kort nieuws InZicht juli 2023

Politie vraagt basisscholen om hulp bij opsporing met Schoolalert

Schoolalert is een nieuwe opsporingsmethode om minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik te identificeren en de daders op te sporen. Incidenteel en onder strikte voorwaarden, worden basisscholen opgeroepen om op een beveiligde politiesite beelden te bekijken met de vraag of zij een kind herkennen.

Wanneer alle opsporingsmethodes zijn ingezet en op niets zijn uitgelopen, kan de politie in opdracht van de Officier van Justitie Schoolalert inzetten. Nu wordt in dit soort gevallen eigenlijk alleen Opsporing Verzocht ingezet om slachtoffers en daders op te sporen. Daarmee is de foto van een kind voor iedereen terug te vinden. Dit kan een grote impact hebben op de privacy van het kind. Met een ‘schoolalert’ hoeft dit mogelijk niet meer. Dan kan juist worden voorkomen dat het jonge slachtoffer publiek bekend wordt.

Reflectie op Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het rapport Elkaars wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren van Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is op 13 januari 2023 door Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) namens het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het Partnership aanpak seksueel geweld, onder penvoering van Movisie, beschrijft in een brief aan de bewindspersonen (PDF, 128 kB) als eerste aandachtspunt dat seksueel geweld in afhankelijkheidsrelaties niet mag ondersneeuwen. Misbruik in het gezin wordt genoemd in het Nationaal Actieprogramma maar het is belangrijk dat de aanpak hiervan concrete invulling krijgt.

De Nationaal Rapporteur heeft in een brief aan de bewindspersonen haar reflectie op het actieprogramma gegeven. De urgentie van het probleem en de rol die het kabinet neemt in een gecoördineerde aanpak is volgens de rapporteur zeer wenselijk en positief, maar er zijn zeker nog de nodige stappen te maken.

Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)
bracht in 26 casussen advies uit

Het ASM jaarverslag 2022 is verschenen. Een greep uit onze resultaten:

  • Er is in 26 casussen advies gevraagd over 50 kinderen bij wie een vermoeden van seksueel misbruik speelde.
  • 10 keer kwam de adviesvraag vanuit een gecertificeerde instelling, Veilig Thuis vroeg 4 maal om advies en andere adviesvragers kwamen van het Ouder en Kind Team, Blijvend Veilig, Zedenpolitie, Levvel, Family Supporters en het Jeugdteam Zaanstad.
  • Vanuit het ASM-trainingsprogramma hebben 40 professionals training ontvangen.
  • In 2022 mocht het ASM presentaties geven aan medewerkers van de Ouder- en Kindteams, de Raad voor de Kinderbescherming en de Amstelland gemeenten Diemen, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
  • In 2023 hoopt het ASM de productie van een promotiefilmpje te kunnen verwezenlijken. Want des te meer professionals des te sneller het ASM weten te vinden, des te beter!

Het ASM jaarverslag 2022 is aan te vragen via ssga@ggd.amsterdam.nl