Pad tot huidige pagina

GOREF

Het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam is referentielaboratorium voor Neisseria gonorrhoeae (GOREF). Dat betekent dat wij de verspreiding van gonorroe en de resistentieontwikkeling van N. gonorrhoeae voor heel Nederland monitoren.

Referentietaken

U kunt gekweekte N. gonorrhoeae-isolaten met een verdenking op resistentie tegen derde generatie cefalosporines opsturen naar het GOREF. Wij voeren een determinatie en een gestandaardiseerde resistentiebepaling uit om de resistentie te bevestigen. Als wij de resistentie bevestigd hebben volgt verdere typering met whole genome sequencing. Hieruit worden core genome MLST, NG-MAST en NG-STAR verkregen.

Bevestigingstesten vanuit onze referentietaken zijn gratis.

Onderzoek

Materialen waarin met moleculaire testen N. gonorrhoeae is aangetoond, kunt u bij twijfel en in overleg opsturen naar het GOREF voor een bevestigings-NAT. Wij kunnen ook een NAT uitvoeren op materialen van patiënten bij wie therapiefalen op derde generatie cefalosporines vermoed wordt, als N. gonorrhoeae wel met moleculaire testen, maar niet via kweek aangetoond kon worden.

Kijk voor de kosten van de routinematige bevestigingstesten in onze prijslijst

Bel of mail ons

Overleg eerst met ons voordat u de materialen opstuurt. Bel of mail met:

K. el Faouzi , hoofdanalist bacteriologie
020 555 9273 of 020 555 5275
kfaouziel@ggd.amsterdam.nl

of met:

A. Stam, arts-microbioloog, BIG: 39915366101
020 555 5293 of 020 555 5275
astam@ggd.amsterdam.nl

Inzendformulier

Heeft u in overleg met ons besloten om materialen op te sturen? Vul dan het inzendformulier materialen en stammen GOREF (DOCX, 13 kB) in en stuur het mee met de materialen.

Achtergrond en doelstellingen

Gonorroe blijft een probleem voor de publieke gezondheidszorg. Het aantal gevallen neemt toe en de resistentie ontwikkelt zich. Het is belangrijk om verschuivingen in resistentie en nieuwe types gonokokken vast te stellen die niet met de gebruikelijke, met name moleculaire, testen aan te tonen zijn.

In veel laboratoria in Nederland worden gevallen van gonorroe alleen via nucleïnezuur amplificatie-testen (NAT) verricht. Wij bieden de mogelijkheid bij verdenking op therapiefalen om onderzoek te doen naar resistentiegenen.

Ceftriaxon

Het aantal N.gonorrhoeae-isolaten met een verminderde gevoeligheid voor ceftriaxon, het eerstekeuzemiddel in alle richtlijnen, nam sterk toe tussen 2007 en 2011. Stammen die resistent zijn voor ceftriaxon zijn in Nederland nog niet beschreven, maar wel in Japan, Spanje en Frankrijk. Omdat in Nederland ceftriaxon-resistentie nog niet beschreven is, wordt in Nederland nog steeds ceftriaxon-monotherapie gebruikt bij de behandeling van gonorroe. Het is dan ook belangrijk om ceftriaxonresistente stammen te bevestigen.

Azitromycine

In diverse internationale richtlijnen, zowel van CDC (USA) als van BASHH (UK) wordt combinatietherapie met azitromycine aangeraden. Resistentie tegen azitromycine is echter zowel in Nederland als daarbuiten beschreven, en monitoring van verdere ontwikkeling van azithromycineresistentie is daarom noodzakelijk.

Cefalosporines

Zowel in Nederland als in Europa vertonen N.gonorrhoeae-isolaten met een verminderde gevoeligheid voor cefalosporines een hoge mate van clonaliteit. Het is de vraag of dit zo blijft, of dat genen die gerelateerd zijn aan verminderde gevoeligheid voor cefalosporines, zich ook in een andere genetische achtergrond bij N.gonorrhoeae kunnen handhaven. Typering van verminderd gevoelige stammen, zowel voor ceftriaxon als voor azitromycine, maakt daarom ook deel uit van de surveillance.

Kwaliteitsrondzending

Om de kwaliteit te bewaken neemt GOREF elk jaar deel aan een Europese kwaliteitsrondzending. Deze rondzending bestaat uit voor N.gonorrhoeae verdachte stammen met als doel om de identificatie en gevoeligheidsbepalingen te valideren.

Daarnaast organiseert GOREF elke 2 jaar een kwaliteitsrondzending voor de deelnemende GRAS-laboratoria. Deze rondzending bestaat uit een hoeveelheid N.gonorrhoeae-stammen voor het testen van de antimicrobiële gevoeligheid.