Pad tot huidige pagina

Toezicht op de Jeugdwet

GGD Amsterdam houdt toezicht op de Jeugdwet in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland en Wormerland.

Alleen toezicht pgb-zorg

Als toezichthouder beoordelen we of zorgaanbieders de wet en de regels van de gemeente naleven. Binnen de Jeugdwet houden we alleen toezicht op de rechtmatigheid van geleverde of nog te leveren zorg die u inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wij houden geen toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp. Dat doen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Onderzoek naar rechtmatigheid

In een onderzoek naar rechtmatigheid wordt er bijvoorbeeld gekeken naar administratie, urenregistraties, planningen, verklaringen over de levering en ander ondersteunend bewijs zoals berichtenverkeer, bewijs van vervoer of financiële transacties. We gaan ook in gesprek met cliënten, zorgaanbieders en hulpverleners.

Rapport

De uitkomsten van het onderzoek komen in een rapport. In het rapport staan adviezen en aanbevelingen, ook voor de gemeente. De zorgaanbieder heeft het recht op wederhoor en mag een zienswijze indienen.

Publiceren rapporten

De gemeente kan ervoor kiezen om rapporten van de toezichthouder te publiceren. Per rapport wordt afgewogen of het gepubliceerd wordt. Soms staat in een rapport privacygevoelige informatie. Die rapporten publiceert de gemeente niet.

Vervolgonderzoek

Soms vinden wij of de gemeente het nodig dat u als zorgaanbieder dingen verbetert. Dan kunnen wij vervolgonderzoek doen om te kijken of u de verbeteringen ook echt hebt doorgevoerd.

Meer informatie