Pad tot huidige pagina

Misstand Wmo en Jeugdwet melden

Lijst

Krijgt u niet de zorg die met u is afgesproken? Is de zorg die u krijgt onder de maat? Weet of vermoedt u dat iemand fraudeert met zorggeld van de Wmo of de Jeugdwet? Meld het bij ons.

Ik wil een misstand melden

Iedereen kan een misstand melden: cliënten, familieleden, medewerkers, ambtenaren en organisaties. U kunt ook anoniem een melding doen.

Voorbeelden

Signalen van zorgfraude

  • U krijgt niet voldoende zorg of ondersteuning.
  • De zorgaanbieder vraagt u om meer zorguren te declareren dan u krijgt.
  • U denkt dat iemand onterecht een pgb ontvangt.
  • U vermoedt dat iemand die u kent wordt uitgebuit door een zorgverlener.
  • Er wordt geld gevraagd voor zorg die al op een andere manier wordt betaald.

Signalen van gebrek aan kwaliteit

  • U wordt slecht behandeld door de medewerkers.
  • U maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens de dagbesteding.
  • De ruimte van de voorziening is ongeschikt.
  • U twijfelt over de professionaliteit van de organisatie of de medewerker.
  • De zorg wordt geleverd door ondeskundig personeel.

Klachten

Als toezichthouder nemen we meldingen aan van vermoedens van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik, maar de GGD is geen klachtencommissie. We behandelen geen individuele klachten over een zorgaanbieder of medewerker.

Klachtenregeling van de zorgaanbieder

Iedere aanbieder die een contract heeft met de gemeente heeft een klachtenregeling. Ook de aanbieder waar u met een pgb ondersteuning inkoopt moet een klachtenregeling hebben. Heeft u een klacht, vraag dan de zorgaanbieder naar hun klachtenregeling.

U kunt een klacht over een zorgaanbieder ook doorgeven aan de gemeente. Informeer bij uw gemeente waar en hoe u dat het beste kunt doen.

Amsterdam

Voor Amsterdam staat de procedure uitgelegd op Wmo klachten Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht? Dan kan Cliëntenbelang Amsterdam u helpen.

Als wij toch een klacht binnen krijgen, sturen we die door naar de juiste plek. Dat laten we dan aan u weten.

Meer informatie en contact

Lijst

Lukt online melden niet? Bel 020 555 5545 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail: meldpuntzorgenjeugd@ggd.amsterdam.nl