Pad tot huidige pagina

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpak

Veelplegersaanpak

Beschrijving

Een groot deel van de overlast in Amsterdam wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep veelplegers. Niet van misdrijven, maar overtredingen zoals wildplassen, openbaar dronkenschap, bedelen, nep drugs dealen en slapen aan de weg. Vaak gaat het om mensen met veel problemen, waardoor ze bij herhaling terugvallen in overlast gevend gedrag.

Doel

Het doel van de APV veelplegersaanpak is het terugdringen van het aantal APV overtredingen in de stad door overtreders via justitiële maatregelen in zorg te brengen en houden.
Aan de aanpak werken mee: Politie, Openbaar Ministerie (OM), 3 Reclasseringsorganisaties (3RO), de GGD, afdeling Werk Participatie en Inkomen (WPI), afdeling Onderwijs Jeugd en Zorg (OJZ), het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), de stadsdelen en de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

De GGD neemt deel aan APV veelplegersoverleggen, een veelplegersspreekuur en een zorgstraat. Door deze werkwijze kunnen de samenwerkende organisaties met de veelplegers in contact komen en over mogelijke hulp in gesprek komen. Daarnaast biedt de werkwijze diezelfde organisaties de mogelijkheid om informatie, kennis en expertise over deze specifieke doelgroep uit te wisselen.

Duur

De zorgtoeleiding kan variëren van enkele minuten gedurende het consult tot enkele weken in geval van actieve zorgtoeleiding (verwijzing/monitoren).

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Regie & Veiligheid