Pad tot huidige pagina

Advies- en meldpunt OGGZ

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil of durft daar om te vragen. Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand.


Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die geen hulp ontvangt, terwijl hij of zij ernstige problemen heeft. Of iemand die (ineens) verward, agressief of overlast gevend gedrag vertoont. Ook kan het zijn dat iemand zichzelf of zijn/haar huis ernstig verwaarloost.

Bent u ernstig bezorgd over iemand?
Neem dan contact op met het Advies en Meldpunt OGGZ.

Wanneer melden?

In acute situaties, dus als er onmiddellijk gevaar dreigt voor de persoon zelf of zijn/haar omgeving, belt u altijd 112

Is het geen acute situatie, dan kunt u bellen naar (020) - 5555 555

Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen bereikbaar. Professionals, partners, buren, familieleden, vrienden of kennissen: iedereen kan bij het meldpunt terecht met vragen over zorgwekkende situaties of voor het aanmelden van iemand voor zorg. U kunt niet anoniem bellen, maar u kunt wel anoniem blijven. Uw naam is dan geheim voor de persoon over wie u belt.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na de melding neemt de wijk-GGD’er contact op met de persoon waar de melding over gaat. De wijk-GGD’er onderzoekt de situatie en of er zorg nodig is. De GGD werkt hierin nauw samen met zorginstellingen, het zorgnetwerk in de wijk, de politie en het meldpunt Zorg- en Woonoverlast van de gemeente.

Als zorg nodig is, probeert de wijk-GGD’er op vrijwillige basis zorg in te schakelen. Als dit onmogelijk blijkt, kan de GGD bij de Officier van Justitie een aanvraag voor verplichte zorg doen. Dit heet een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of er verplichte zorg wordt ingezet.

Terugkoppeling naar de melder

De GGD informeert u over het vervolg van de melding. Daarbij houden we rekening met de privacy van alle betrokken personen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)


Bij het Advies en meldpunt OGGZ kunt u ook terecht voor meldingen die gaan over de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz). Deze wet is sinds 1 januari 2020 van kracht en regelt de rechten van mensen met verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie over de Wvggz

Cijfers/monitor

De monitor van het Advies- en Meldpunt OGGZ verschijnt halfjaarlijks. Het is een document dat inzicht geeft in de meldingen die binnenkomen bij het meldpunt en hoe meldingen worden verwerkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel meldingen van cliënten met onbegrepen gedrag zijn er? Wie zijn de melders? Wat is de achtergrond van de personen die worden gemeld? Hoe urgent zijn de meldingen? De monitor wordt beheerd en uitgevoerd door de afdeling Gezond Leven van de GGD.
Download de monitor (PDF, 371 kB)