Jeugdgezondheidsmonitor Amsterdam

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen in kaart gebracht.

Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via (papieren of digitale) vragenlijsten bij kind, ouder en leerkracht en via registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op gemeentelijk niveau, maar ook op stadsdeel- en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten, stadsdelen en scholen het gezondheidsbeleid vorm geven.

Publicaties

Basisonderwijs 2013-2014

Voortgezet onderwijs 2013-2014

Basisonderwijs 2010-2011

Voortgezet onderwijs 2010-2011