Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start december 2022

15 december 2022

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start december 2022

Afbeelding

Samenwerking prenataal contact

Nauwe samenwerking tussen hulpverleners rond de geboorte van een kind is essentieel. Tijdens de interactieve bijeenkomst Prenataal contact bespreken we met elkaar hoe we beter kunnen samenwerken. Jij komt toch ook?


Update Nu Niet Zwanger

We hebben inmiddels 100 getrainde hulpverleners en 45 aandachtfunctionarissen. Tijd voor een update over Nu Niet Zwanger.


Eigen bijdrage kraamzorg vergoed

Amsterdam heeft een collectieve zorgverzekering voor Amsterdammers met weinig geld. De eigen bijdrage van de kraamzorg wordt hierin volledig vergoed. Help mee om deze verzekering bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen.


Baby’s Beste Start Noord

In stadsdeel Noord is elke maandagochtend een inloop voor moeders en hun baby. De inloop is laagdrempelig, gratis en specifiek bedoeld voor moeders die aan het herstellen zijn na hun bevalling.


Samen op weg naar ouderschap

Wat hebben vrouwen in Nieuw-West die zwanger of net bevallen zijn nodig? Dream Support onderzocht de behoeftes van vrouwen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Nu gaan we verder met de inzichten.


Social media-workshops voor buurtorganisaties

Veel buurtorganisaties in Nieuw-West organiseren activiteiten rond de gezonde start voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet altijd bekend bij ouders of collega’s. Food4Smiles organiseerde twee workshops om te leren hoe je je activiteit beter promoot via sociale media.


Verloskundigen signaleren kwetsbare situaties

In Amsterdam stellen verloskundigen voortaan extra vragen over opleiding, schulden, woonsituatie, huiselijk geweld en hulpverlening. Zo kunnen we kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk signaleren. De vragen zijn opgenomen in de standaard vragenlijst van het Verloskundig Informatie Systeem.


Week van de Gezonde en Kansrijke Start 2023

Blok alvast in je agenda: van 6 tot 10 november 2023 is de derde editie van de Week van de Gezonde en Kansrijke Start. De conferentie is op donderdag 9 november. Thema en programma volgen. We zijn nu bezig de uitkomsten en aanbevelingen van editie van 2022 uit te werken.


Kort nieuws en leestips


Lijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam.


In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief