Pad tot huidige pagina

Mpox

Lijst

Mpox is een meldingsplichtige ziekte uit de groep B1. Het virus is voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar het is wel besmettelijk en de ziekte kan erg pijnlijk verlopen.

Intercollegiaal overleg

Lijst

  • CSGA voor testen, diagnostiek en vaccinatie: 020 - 555 5665, maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur
  • Streeklab voor zelfdiagnostiek, additionele diagnostiek en testuitslagen: 020 - 555 5293, maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur

Dit doet GGD Amsterdam

Testen/diagnostiek

  • U kunt patiënten voor een mpox-test aanmelden bij de intercollegiale lijn van het Centrum Seksuele Gezondheid Amsterdam (CSGA). Het CSGA doet mpox-diagnostiek in combinatie met een soa-onderzoek.
  • Verwijs zwangeren en kinderen voor diagnostiek door naar het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Het mpox-virus is een veiligheidsklasse-3 pathogeen. Dit betekent dat er strenge eisen worden gesteld aan afname, transport en het verwerken van monsters op het laboratorium (zie LCI-richtlijn). Huisartsen kunnen alleen na overleg met een arts-microbioloog van het Streeklab zelf diagnostiek naar mpox doen. Tijdens dat overleg kunt u ook informeren naar de mogelijkheden voor additionele diagnostiek.

Vaccineren

Het CSGA biedt cliënten met een verhoogd risico een mpox-vaccinatie aan tijdens een soa-consult. Personen met een verhoogd risico die in zorg zijn bij een huisarts of hiv-behandelaar kunnen zelf een vaccinatie-afspraak maken. Cliënten kunnen tot 30 september hun eerste vaccinatie halen. Op de pagina leest u ook wie er voor vaccinatie in aanmerking komen.

Bron- en contactonderzoek

Bij melding van een patiënt met mpox start de GGD een bron- en contact onderzoek. We onderzoeken waar de patiënt de infectie zou hebben kunnen oplopen. Ook kijken we met wie de patiënt in de besmettelijke periode in contact is geweest. In afstemming met de patiënt worden de contacten geïnformeerd worden over het gelopen risico.

Contacten met een groot risico op besmetting komen in aanmerking voor postexpositieprofylaxe door middel van vaccinatie als het contact minder dan 14 dagen geleden is.


GGD-informatie voor patiënten

Achtergrondinformatie over mpox

We informeren huisartsen regelmatig via de mail. U kunt hier de laatste update over mpox downloaden.