Pad tot huidige pagina

Mpox

Lijst

Mpox is een meldingsplichtige ziekte uit de groep B1. Het virus is voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar het is wel besmettelijk en de ziekte kan erg pijnlijk verlopen.

Intercollegiaal overleg

Lijst

  • CSGA voor testen, diagnostiek en vaccinatie: 020 - 555 5665 maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur
  • Streeklab voor zelfdiagnostiek, additionele diagnostiek en testuitslagen: 020 - 555 5293 maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur
  • Algemene Infectieziekten voor meldingen, bron- en contactonderzoek en post-expositie profylaxe. Maandag tot en met vrijdag 08:30 – 17:00 uur: 020-555 5566 Buiten kantoortijden voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag: 020-555 5555 (7x5)

Dit doet GGD Amsterdam

Testen/diagnostiek

  • U kunt patiënten voor een mpox-test aanmelden bij de intercollegiale lijn van het Centrum Seksuele Gezondheid Amsterdam (CSGA). Het CSGA doet mpox-diagnostiek in combinatie met een soa-onderzoek.
  • Verwijs zwangeren en kinderen voor diagnostiek door naar het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Het mpox-virus is een veiligheidsklasse-3 pathogeen. Dit betekent dat er strenge eisen worden gesteld aan afname, transport en het verwerken van monsters op het laboratorium (zie LCI-richtlijn). Huisartsen kunnen alleen na overleg met een arts-microbioloog van het Streeklab zelf diagnostiek naar mpox doen. Tijdens dat overleg kunt u ook informeren naar de mogelijkheden voor additionele diagnostiek.

Vaccineren

Hoogrisico-contacten van patiënten met bewezen mpox krijgen postexpositie-vaccinatie aangeboden. Er is momenteel geen preventieve vaccinatie voor risicogroepen.

Bron- en contactonderzoek

Bij melding van een patiënt met mpox start de GGD een bron- en contactonderzoek. We onderzoeken waar de patiënt de infectie zou hebben kunnen oplopen. Ook kijken we met wie de patiënt in de besmettelijke periode in contact is geweest. In afstemming met de patiënt worden de contacten geïnformeerd worden over het gelopen risico.

Contacten met een groot risico op besmetting komen in aanmerking voor postexpositieprofylaxe door middel van vaccinatie als het contact minder dan 14 dagen geleden is.


GGD-informatie voor patiënten