Pad tot huidige pagina

Monkeypox: informatie voor huisartsen

8 december 2022

Wilt u als huisarts telefonisch overleggen over monkeypox? Bel dan met de intercollegiale lijn van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)-soapolikliniek, tel: 020-5555 665. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.

Testen

Omdat het monkeypoxvirus is geclassificeerd als een veiligheidsklasse-3 pathogeen, worden er strenge eisen gesteld rondom afname, transport en verwerking van monsters op het laboratorium (zie LCI richtlijn Monkeypox).

Huisartsen kunnen vanwege deze veiligheidseisen alleen na overleg met de arts microbioloog van het Streeklab Amsterdam (020 555 5293, maandag – vrijdag 8.30-17.00 uur) zelf diagnostiek naar monkeypox doen.

Tevens bespreken wij graag met u wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van eventuele additionele diagnostiek op dezelfde monsters als u dat wilt.

Route diagnostiek

U kunt uw patiënt aanmelden voor een monkeypoxtest via de intercollegiale lijn van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) - Soapolikliniek, tel: 020 555 5665. Wij zijn bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. Monkeypox-diagnostiek wordt in combinatie met soa-onderzoek gedaan. Voor zwangeren en kinderen vindt de diagnostiek nog steeds plaats bij het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Het is niet meer mogelijk om in het weekend iemand aan te melden voor diagnostiek.

Mannen die seks hebben met mannen, transgender personen en sekswerkers kunnen ook zelf online een afspraak maken voor soa-diagnostiek bij het Centrum Seksuele Gezondheid. Zij worden tijdens het consult getrieerd op de aanwezigheid van proctitisklachten en/of huidafwijkingen, inclusief blaasjes en wondjes. Zonodig wordt MPX diagnostiek en soa-diagnostiek ingezet.

Updates voor huisartsen

We informeren huisartsen regelmatig via updates per mail over de actuele stand van zaken. U kunt deze updates ook hier nalezen.