Pad tot huidige pagina

Monkeypox: informatie voor huisartsen

27 juli 2022

Wilt u als huisarts telefonisch overleggen over monkeypox? Bel dan met de triagelijn testen: 020-5555 337. Deze is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. Na 17.00 uur kunt u bellen met 020-5555 555 (7x5), en vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten. De casusdefinitie voor monkeypox vindt u hieronder.

Testen

Omdat het monkeypoxvirus is geclassificeerd als een veiligheidsklasse-3 pathogeen, worden er strenge eisen gesteld rondom afname, transport en verwerking van monsters op het laboratorium (zie LCI richtlijn Monkeypox).

Huisartsen kunnen vanwege deze veiligheidseisen alleen na overleg met de arts microbioloog van het Streeklab Amsterdam (020-5555293, maandag – vrijdag, 8.30-17.00 uur) zelf diagnostiek naar monkeypox doen.

Tevens bespreken wij graag met u wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van eventuele additionele diagnostiek op dezelfde monsters indien gewenst.

Testroutes GGD Amsterdam

Op dit moment zijn er twee routes binnen GGD Amsterdam:

  • Via het Centrum voor Seksuele Gezondheid: cliënten maken zelf via de gebruikelijke route een afspraak voor soatesten. Monkeypox diagnostiek wordt hier in combinatie met soa-onderzoek gedaan. De afnamecapaciteit is vanwege veiligheidseisen nog beperkt
  • Via de afdeling Algemene Infectieziekten: monkeypox diagnostiek-only: aanmelding hiervoor is alleen mogelijk door zorgprofessionals via de triagelijn, zie boven.

Updates voor huisartsen

We informeren huisartsen regelmatig via updates per mail over de actuele stand van zaken. U kunt deze updates ook hier nalezen.