Pad tot huidige pagina

Rapporten toezicht Wmo openbaar

Transparantie is voor ons als toezichthouder belangrijk. Door rapporten te publiceren krijgt u inzicht in de kwaliteit van de Wmo-zorg.

U kunt lezen welke kwaliteitseisen er gelden, hoe GGD Amsterdam die beoordeelt en of zorgaanbieders daaraan voldoen. Voor zorgaanbieders kan het publiceren van een rapport een stimulans zijn om de kwaliteit te verbeteren. Ook voor bijvoorbeeld inkopers, contractmanagers, Rijksinspecties en zorgkantoren is het belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van een Wmo-voorziening.

Jaarplannen en voortgangsrapportages

Publicatie van onderzoeksrapporten

Sinds 2020 publiceren de gemeenten Amsterdam, Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland een deel van onze onderzoeksrapporten op toezichtwmo.nl

Per rapport maakt de gemeente een afweging of het gepubliceerd wordt. Soms staat in een rapport privacygevoelige informatie. Die rapporten publiceert de gemeente niet.

Een organisatie ontvangt het rapport voordat wij het definitief vaststellen. U heeft als organisatie recht op wederhoor en mag een zienswijze indienen. U kunt ook bezwaar maken tegen publicatie bij de gemeente.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op: