Preventief gezondheidsonderzoek

Om te zorgen dat kinderen zo gezond mogelijk opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, biedt jeugdgezondheidszorg advies, hulp en ondersteuning.

In het voortgezet onderwijs worden alle jongeren tweemaal uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Als het nodig is, kan uw zoon of dochter dan snel advies, hulp of ondersteuning krijgen. Daarnaast gebruiken wij gegevens uit het onderzoek om advies te geven aan scholen en de gemeente. Deze gegevens zijn niet op naam. Meer informatie over het gezondheidsonderzoek kunt u zien in dit filmpje:

Hoe verloopt het onderzoek?

Het gezondheidsonderzoek kan bestaan uit:

  • op de meeste scholen vullen de leerlingen zelf een digitale vragenlijst in
  • het meten en wegen (de kleren blijven aan) door de jeugdverpleegkundige of de doktersassistent
  • mogelijk een aanvullend gesprek.

Het is niet nodig dat ouders aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek. Als u niet wilt dat uw kind meedoet aan het gezondheidsonderzoek, dan kan u dat aangeven op het antwoordblad (PDF, 194 kB)

Digitale vragenlijst

Jongeren vullen op school de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in. Daarin staan vragen over onder meer eetgewoonten en bewegen. Ben je gezond, zit je goed in je vel? Ook wordt gevraagd naar roken, drinken, drugs en seksualiteit. De vragen zijn persoonlijk. Daarom zorgt de school ervoor dat de vragenlijst ongestoord kan worden ingevuld tijdens een lesuur. Zijn er vragen tijdens het invullen? Dan kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige helpen. Na het invullen van de vragenlijst krijgt uw kind een terugkoppeling met adviezen en links naar websites met meer informatie. Uw zoon of dochter kan de adviezen bekijken met een eigen inlogcode. Deze terugkoppeling is op maat en blijft de rest van het schooljaar inzichtelijk. Meer informatie over de vragenlijst staat op www.jijenjegezondheidinfo.nl

Aanvullend gesprek

Mogelijk wordt uw zoon of dochter uitgenodigd voor een aanvullend gesprek met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school. Bijvoorbeeld als:

  • door u of uw kind om een gesprek is gevraagd;
  • wij nogmaals de lengte of het gewicht willen weten;
  • wij in gesprek willen gaan naar aanleiding van de antwoorden die zijn gegeven op de digitale vragenlijst. Als het nodig is, kunnen we in gezamenlijk overleg kiezen voor verder gezondheidsonderzoek.

Op sommige scholen nodigen we alle kinderen uit voor een aanvullend gesprek.

Privacy

Wij houden ons aan het medisch beroepsgeheim. Het aanvullend gesprek met uw zoon of dochter is vertrouwelijk. Samen met hem of haar kijken we welke informatie besproken moet worden met de ouders of de zorgcoördinator van school.

De digitale omgeving van ‘Jij en je gezondheid’ is beveiligd. Alleen de doktersassistente, jeugdarts en jeugdverpleegkundige die betrokken zijn bij uw kind, hebben toegang tot de ingevulde vragenlijst. School of eventuele hulpverleners niet. Lengte, gewicht en de belangrijkste uitkomsten van het gesprek worden genoteerd in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Ook dit is goed beveiligd. De digitale vragenlijst nemen we niet op. Wij werken met Multisignaal en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk hier voor meer informatie over privacy

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van het gezondheidsonderzoek gebruiken wij voor wetenschappelijk onderzoek en om beleidsadvies te geven aan scholen en de gemeente. Alle informatie bij elkaar geeft een goed beeld van de gezondheid van kinderen in Amsterdam.

De digitale vragenlijsten worden gecodeerd, zodat de onderzoekers niet weten om welke kinderen het gaat. Als u niet wilt dat de resultaten voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvies worden gebruikt, dan kunt u dat op het antwoordblad (PDF, 194 kB) aangeven.

Geen behoefte aan zorg?

Mochten u en uw kind niet willen deelnemen aan het onderzoek, laat dit ons dan weten. U kunt contact opnemen met JGZ of het formulier Antwoordblad Amsterdam (PDF, 150 kB) of Antwoordblad  Amstelland (PDF, 127 kB) invullen.