Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van jongvolwassenen. De monitor is tijdens de coronapandemie ontstaan. In 2024 volgt een nieuwe meting.

GGD Amsterdam heeft de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in 2022 uitgevoerd om de impact van de coronapandemie op jongvolwassenen in kaart te brengen. Deze monitor is onderdeel van een grootschalig landelijk onderzoek in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

De eerstvolgende meting is in 2024.

  • Doelgroep: jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar
  • Onderzoeksmethode: vragenlijsten en aanvullend kwalitatief onderzoek
  • Data:  Gezondheid in Beeld

Rapportages

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen - Amsterdam

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen - Amstelland

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Meer informatie