InZicht juli 2023

Nieuwsbrief van Steunpunt Seksueel Geweld
16 oktober 2023

InZicht juli 2023

Afbeelding

In dit nummer

Een interview over steun van jongeren aan jongeren. Verder de CSG update, kort nieuws, een uitnodiging voor een theatervoorstelling en de publicatie- en websitetips.


Voorlichtingsles 'Ben er voor je'

Interview met Mandy Sleijpen (Stichting wij zijn M) en Kautar Haddaoui (Qpido).

Hoe kunnen jongeren leeftijdsgenoten steunen als zij een ervaring van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik aan hen onthullen.


Afbeelding

Lees verder

De update van het CSG Amsterdam-Amstelland met:

 • de jaarcijfers 2022
 • extra aandacht voor studenten
 • tips voor omstanders
 • een geslaagde visitatie
 • vlogs voor hulpverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Afbeelding

Kort nieuws

 • Politie vraagt basisscholen om hulp bij opsporing met Schoolalert
 • Reflectie op Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
 • Jaarverslag Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Waar geen woorden voor zijn

Theatervoorstelling over seksueel kindermisbruik en de effecten daarvan op latere leeftijd (door theatergroep Jonge Klei).

Dinsdag 19 september in het Polanentheater.


Publicaties en websites

 • Publicaties: Ik wil je iets vertellen, Sam en het niet-leuke geheim en Maar HOE dan?!
 • Nieuwe website: P&G 292 heet nu Amsterdam Center for Sex Workers
 • Voor in de agenda: ARQ bestaat 50 jaar

Afbeelding

Lijst

Colofon

InZicht 64 - juli 2023

InZicht is een uitgave van het Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227. 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl 
W: ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld

Verschijnt 2 maal per jaar.

Redactie
Anouk Devens, Jelmer Hoogeboom, Marjolein Leguijt,
Vera Schüller, Eva Verlinden, Justine Wildöer.

Verspreiding
Gratis onder hulpverleners in Amsterdam en omgeving. Gebruik van teksten en artikelen uit de nieuwsbrief met bronvermelding is toegestaan.


Lijst

Contact

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief of wilt u iets doorgeven? Neem contact met ons op via de mail, zie colofon.