Update CSG Amsterdam-Amstelland juli 2023

Wij bieden professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt – online of offline. Voor iedereen die direct hulp nodig heeft zijn wij 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Jaarcijfers 2022

Vorig jaar kwamen 1270 hulpvragen bij ons binnen. Dat is een stijging van 91% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is goed dat steeds meer slachtoffers, maar ook professionals en omstanders ons weten te vinden, maar het was voor alle medewerkers ook hard werken om iedereen die onze hulp nodig had van dienst te kunnen zijn.

Een paar cijfers van afgelopen jaar:

  • 24/7 – De casemanagers staan dag en nacht klaar voor iedereen die kortgeleden seksueel geweld mee heeft gemaakt.
  • 14% - In heel Nederland vroegen 9168 mensen om hulp bij een CSG. Bij het CSG Amsterdam-Amstelland kwamen het afgelopen jaar de meeste vragen binnen: 14% van het totaal.
  • 114 – We hebben 114 keer een slachtoffer ondersteund tijdens een sporenonderzoek (forensisch medisch onderzoek). Dit was meestal op het politiebureau. 10 keer was het onder begeleiding van een kinderarts in het Amsterdam UMC.

Bekijk hier een totaaloverzicht (PDF, 223 kB) van 2022 in cijfers.

Extra aandacht voor studenten

Met campagnes op social media, voorlichtingen, posters en giveaways benaderen we dit jaar de studenten met de boodschap: ‘0800-0188: Dit is wat je belt bij seksueel geweld!’ We willen dat iedereen die in de regio Amsterdam-Amstelland studeert weet hoe je een vriend of vriendin kan steunen en waar je hulp kan krijgen als het jezelf of iemand in jouw omgeving overkomt.

Feiten en cijfers over seksueel geweld bij studenten

  • Jaarlijks zijn er in Nederland 100.000 slachtoffers van seksueel geweld
  • Eén op de 10 vrouwelijke studenten maakt een verkrachting mee tijdens de studie. Net als één procent van de mannen.
  • Tussen je 12e en je 24e is het verkrachtingsrisico 4 x zo groot

We gaven al regelmatig voorlichtingen op diverse HBO en WO onderwijsinstellingen, maar benaderen daarnaast actief MBO scholen voor voorlichtingen aan zowel personeel als studenten. Deze worden goed ontvangen. Er is duidelijk behoefte aan informatie over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Vlogs voor hulpverleners die werken met personen met een verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel misbruik. Zij worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen in de gewone populatie. Onderzoek geeft aan dat 61% van de vrouwen met een verstandelijke beperking seksueel is misbruikt.

Op de website van CSG Nederland staat een serie vlogs voor professionals die werken met personen met een (licht) verstandelijke beperking. Klinisch psycholoog Aafke Scharloo geeft in korte video’s antwoord op vragen als: “Hoe komt het dat we misbruik bij mensen met een beperking nauwelijks signaleren?” of “Wat kun je als ouder of zorgprofessional doen?”

Bekijk de vlogs op de Centrum Seksueel Geweld.nl | Vlogs

Tips voor omstanders

Als iemand je vertelt dat hij/zij/hen seksueel misbruik heeft meegemaakt, kan dat erg confronterend zijn. Maar weet ook dat jij veel kunt doen om de ander te helpen. We maakten een document met tips.

De tips voor omstanders zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels Je kunt deze delen met vrienden en familieleden van een slachtoffer, maar ook gebruiken in lessen en voorlichtingen over de gevolgen van seksueel geweld.

Geslaagde visitatie CSG Amsterdam-Amstelland

Donderdag 9 maart mochten we met een vertegenwoordiging van onze netwerkleden een visitatiecommissie verwelkomen. De laatste jaren heeft er een enorme groei plaatsgevonden in aantal slachtoffers dat door ons is geholpen. Het past in het professionaliseringproces en de groeicurve van de organisatie om de geleverde kwaliteit van de zorg en de netwerksamenwerking onder de loep te nemen.

Het was een leerzame en inspirerende ochtend. De visitatiecommissie sprak met iedereen gezamenlijk en de verschillende disciplines apart om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en manier van werken.

Later dit jaar ontvangen we een verbeterplan en zal de commissie ook een advies uitbrengen of de landelijke kwaliteitscriteria herzien moeten worden. Voorafgaand aan deze externe visitatie hebben we eind 2022 al een interne audit gehouden. Hieruit zijn ook verbeterpunten gekomen waar we de komende tijd al mee aan de slag zullen gaan.

Hoewel de officiële terugkoppeling dus nog even op zich laat wachten kregen we daarop vooruitlopend wel al complimenten van onze bezoekers. Met name de diepe expertise, de gedrevenheid van de professionals en de korte lijnen en gemoedelijke sfeer werden benoemd als sterke punten van onze organisatie.

Vernieuwde Factsheet

Ben je op zoek naar feiten en cijfers over seksueel geweld in Nederland. Op onze factsheet vind je een overzicht van recente en betrouwbare informatie.