Pad tot huidige pagina

Post Adoptie Service

De Post Adoptie Service houdt in:

  • het beheer van afstandsdossiers inzake adoptie
  • het screenen van deze dossiers op afstammingsgegevens ten behoeve van het adoptiefkind.

Doel

Zowel de afstandsmoeder als het adoptiefkind de mogelijkheid bieden op informatie uit het afstandsdossier op te vragen.

Doelgroep

Afstandsdossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 100 jaar, zodat adoptiefkinderen de mogelijkheid hebben om de afstammingsinformatie te verkrijgen waar zij recht op hebben.

Duur

Vanaf de aanmelding zal het proces enkele uren in beslag nemen, verspreid over enkele weken. Dit is afhankelijk van de vraag.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast