Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016

Rapportages Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016

Stedelijke rapportage

Gezondheid in Beeld: Amsterdam (PDF, 2,5 MB)

Belangrijke uitkomsten zijn:

  • Driekwart Amsterdammers tevreden over eigen gezondheid;
  • Meer psychosociale problemen in Amsterdam dan landelijk;
  • Roken en alcoholgebruik gelijk gebleven;
  • Gebruik harddrugs, zoals xtc, cocaïne en amfetamine, gestegen;
  • Circa 75.000 Amsterdammers met obesitas;
  • Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad.

Stadsdeelrapportages

Themarapportages

Meer cijfers

Kijk op Gezondheid in beeld voor de cijfers over diverse gezondheidsthema's uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016.

Wat is de Amsterdamse Gezondheidsmonitor?

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen en ouderen in Amsterdam en de regio Amstelland. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden. In 2016 hebben ruim 8.600 Amsterdammers een gezondheidsvragenlijst ingevuld. De exacte respons vindt u in de responscijfers (PDF, 42 kB).
In de vragenlijst stonden vragen over onder andere:

  • ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
  • welbevinden, sociale contacten en mantelzorg;
  • leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder;
  • leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen.

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

Waarom de Gezondheidsmonitor?

De GGD voert het onderzoek elke vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in haar werkgebied. Gemeenten moeten op de hoogte blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige gezondheidsonderzoek?

Landelijke cijfers

Landelijke en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016 kunt u vinden op CBS StatLine en op VZinfo. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen we een goede vergelijking maken met de inwoners uit de andere grote steden en met de bevolking van de rest van Nederland. De GGD Amsterdam werkt in dit project namelijk samen met GGD GHOR Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en alle GGD’en in Nederland.