Pad tot huidige pagina

Streeklaboratorium

Lijst

Afbeelding

Contactinformatie laboratorium

Afbeelding

Bestellen afnamematerialen en formulieren

bestellen afnamemateriaal en formulieren

Verhoogde dosering antibiotica

Nascholing

Nascholing

Lijst

Microbiologisch onderzoek

Het streeklaboratorium verricht microbiologisch diagnostisch onderzoek voor verschillende instellingen en artsen. Klanten zijn onder andere de Soa poli van de GGD, verpleeghuizen, verloskundigen, huisartsen en ziekenhuizen. In het laboratorium wordt ook (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op het gebied van geslachtsziekten en de epidemiologie van infectieziekten. Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van geanonimiseerd patiëntmateriaal. Meer informatie treft u aan op onze pagina "Nader gebruik lichaamsmateriaal".

Waar kan ik...

Waar kan ik...

  • bloed laten prikken?
  • monsters afgeven voor onderzoek

Diagnostiek

diagnostiek

Lijst

Samenwerking

Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling medische microbiologie van Amsterdam UMC. Daarnaast maakt de GGD gebruik van het netwerk van prikpunten van Atalmedial. Het laboratorium werkt samen met verschillende Nederlandse en buitenlandse instituten.

Monsters via post

monsters via post

Lijst