Pad tot huidige pagina

Toezicht op de Wet op de jeugdverblijven

Lijst

GGD Amsterdam houdt toezicht op de Wet op de jeugdverblijven in de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Wat is een jeugdverblijf?

Een jeugdverblijf, vaak educatiecentrum genoemd, is een instelling waar ten minste 4 minderjarigen minimaal een half jaar meer dan de helft van de tijd buiten familie- of gezinsverband overnachten.

Waarom toezicht op de Wet?

Minderjarigen kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en het pedagogisch klimaat bevorderd worden, en dat ernstige bedreigingen voorkomen worden.

Melding doen

Een melding doen (telefonisch of per e-mail)

Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van een jeugdverblijf? Dan kunt u een melding doen bij de toezichthouder, telefonisch of per e-mail. Melden kan ook anoniem

Lijst

Verantwoordelijkheden

  • Houders van jeugdverblijven zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid, het pedagogisch klimaat en het voorkomen van een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van de minderjarigen in jeugdverblijven.
  • De toezichthouder is verantwoordelijk voor het beoordelen of de wet wordt nageleefd. GGD Amsterdam houdt in elk geval jaarlijks toezicht op de jeugdverblijven in Amsterdam. In afspraak met andere gemeenten kan de toezichthouder ook in andere gemeenten toezicht uitvoeren.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaven van de kwaliteit.

Waarop is het toezicht gebaseerd?

Het toezicht is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de wet (PDF, 119 kB)

Geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Iedere houder heeft een klachtenregeling. U kunt uw klacht neerleggen bij de houder of bij de betreffende gemeente.

Melding doen bij de gemeente

Houders van jeugdverblijven zijn verplicht eenmalig melding te doen van het in stand houden van een jeugdverblijf. Houdt u een jeugdverblijf in stand? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot het toezicht of wilt u een melding doen, dan kunt u contact opnemen met het team Hygiëne en Inspectie, toezicht op Jeugdverblijven.