Pad tot huidige pagina

Toezicht op de Wet op de Jeugdverblijven

Wat is een jeugdverblijf?

Een jeugdverblijf, vaak educatiecentrum genoemd, is een instelling waar ten minste 4 minderjarigen minimaal een half jaar meer dan de helft van de tijd buiten familie- of gezinsverband overnachten.

Waarom toezicht op de Wet?

Minderjarigen zijn in meer of mindere mate kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en het pedagogisch klimaat bevorderd worden, en dat ernstige bedreigingen voorkomen worden.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Houders van jeugdverblijven zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid, het pedagogisch klimaat en het voorkomen van een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van de minderjarigen in jeugdverblijven.

  • De toezichthouder is verantwoordelijk voor het beoordelen of de wet wordt nageleefd.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaven van de kwaliteit.

De GGD Amsterdam houdt in elk geval jaarlijks toezicht op de jeugdverblijven in Amsterdam. In afspraak met andere gemeenten kan de toezichthouder ook in andere gemeenten toezicht uitvoeren.

Waarop is het toezicht gebaseerd?

Het toezicht is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de Wet.

Melding doen bij de toezichthouder

Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van een jeugdverblijf? Dan kunt u een signaal afgeven aan de toezichthouder. Zie contact voor de contactgegevens van de toezichthouder.

Anoniem melden

Niet altijd wilt u dat een houder op de hoogte is van uw melding. Misschien bent u bang voor uw functie binnen het jeugdverblijf een melding doet, of heeft u als betrokkene angst voor gevolgen voor de behandeling van uw naaste. U kunt bij de toezichthouder ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en de aanbieder niet op de hoogte wordt gesteld van uw identiteit. Als een melding anoniem is betekent dit wel dat de toezichthouder minder effectief kan optreden. Een organisatie kan geen weerwoord geven op een anonieme melding, en dit betekent dat wij de melding niet als bron kunnen gebruiken. Als de directe veiligheid of gezondheid van personen mogelijk in het geding is, adviseren wij om een openbare melding te doen.

Geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Iedere houder heeft een klachtenregeling. U kunt uw klacht neerleggen bij de houder of bij de betreffende gemeente.

Melding doen bij de gemeente

Houders van jeugdverblijven zijn verplicht eenmalig melding te doen van het in stand houden van een jeugdverblijf.

Houdt u een jeugdverblijf in stand? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot het toezicht of wilt u een melding doen, dan kunt u contact opnemen met het team Hygiëne en Inspectie, toezicht op Jeugdverblijven.

Het team is dagelijks te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (020) 555 5575

E-mail: inspectie@ggd.amsterdam.nl