Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Lijst

Wilt u meer weten over wat Jeugdgezondheidszorg allemaal voor u kan doen? Hieronder leest u alles over ons aanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam en de regio Amstelland.

Afbeelding

Hielprik en gehoortest

Lijst

Als uw kindje net geboren is, komen we bij u thuis om de hielprik en gehoortest bij uw baby af te nemen. Dit is meestal binnen een week na de geboorte. Het is belangrijk om deze onderzoeken zo vroeg mogelijk te doen.

Afbeelding

Hielprik

Bij de hielprik neemt onze verpleegkundige een klein beetje bloed af uit de hiel van de baby.  Dit bloed wordt onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes. Dit onderzoek is belangrijk. Door een snelle opsporing van deze ziektes kan schade aan de ontwikkeling van uw kind worden voorkomen. Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvangt u géén bericht. Wijkt de uitslag af? Dan ontvangt u bericht van uw huisarts. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over de hielprik.

Gehoortest

Met de gehoortest (of gehoorscreening) meten we of uw kindje voldoende hoort om te leren praten. De gehoortest wordt vaak tegelijk met de hielprik afgenomen. In deze video van het RIVM (YouTube) ziet u hoe deze gehoortest gaat.

Kennismaken na de geboorte

Tussen 10 en 14 dagen na de bevalling neemt een van onze jeugdverpleegkundigen contact met u op om een afspraak te maken. We stellen ons graag aan u voor. Samen bespreken we de zwangerschap, de bevalling, de thuissituatie en hoe het met u gaat. U kunt dan ook al uw vragen stellen. Vanaf nu kunnen we samen de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Bij de kennismaking krijgt u een Groeiboekje van de Groeigids. Daarin staat alles over de ontwikkeling, voedingsbehoefte en (slaap)gedrag in het eerste jaar van de baby.

Afbeelding

Locaties van Jeugdgezondheidszorg

Lijst

Totdat uw kind 4 jaar is bezoekt u meerdere keren Jeugdgezondheidszorg bij u in de buurt. We hebben meer dan 30 locaties in Amsterdam en Amstelland. U heeft dus altijd hulp bij u in de buurt. In Amsterdam werken we vanuit Ouder- en Kindteams In de regio Amstelland vindt u ons op JGZ-locaties Wij geven advies, meten en wegen uw kind, doen gezondheidsonderzoeken en bieden vaccinaties aan.

Afbeelding

Lijst

Bij Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam werken zorgprofessionals met veel kennis en ervaring over opvoeden en opgroeien. Op elke locatie is een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente aanwezig. Tijdens de bezoeken letten we op de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw kind. We controleren het hartje, doen heuponderzoek en wegen uw kindje. Ook geven we voorlichting en advies om u en uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Heeft u vragen over voeding, verzorging of opvoeding? Stel ze gerust, en neem contact met ons op Onze professionals denken graag met u mee.

Afbeelding

Ogentest

We doen 2 keer een ogentest: als uw kind 2 jaar oud is, en als het 3,5 jaar is. Door oogafwijkingen (zoals een lui oog) op jonge leeftijd te ontdekken en te behandelen, kunt u slechtziendheid op latere leeftijd voorkomen. Heeft uw kind tijdens het bezoek geen zin om mee te doen aan de ogentest? Dat is niet erg. We doen de ogentest nog een keer op een later moment.

Uitgebreide ogentest

Kan uw kind niet goed zien? Dan wordt uw kind voor verder onderzoek doorverwezen naar de oogarts of orthoptist.

Bescherming tegen 12 infectieziekten

In Nederland willen we kinderen zo goed mogelijk beschermen tegen ernstige infectieziekten. Dit is vastgelegd in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen (en zwangere vrouwen) in onze regio kunnen voor hun gratis vaccinatie bij ons terecht.

Meer dan 95% van alle ouders in ons land laat hun kinderen vaccineren. Zo beschermen zij hun eigen kinderen én die van anderen tegen 12 ernstige ziekten, zoals de difterie, kinkhoest en polio. Hierdoor komen deze ziekten minder vaak voor in Nederland.

Uw kind krijgt automatisch een uitnodiging

Iedereen krijgt een uitnodiging voor de vaccinaties U hoeft hiervoor niets te doen.

Afbeelding

Informatie over opvoeden en opgroeien

Het opvoeden van kinderen is heel bijzonder. Het kan ook vragen met zich meebrengen. Elke leeftijd heeft natuurlijk andere uitdagingen. Op deze pagina vindt u meer informatie over opvoeden voor ouders en verzorgers. Heeft u vragen? Tips nodig? Onze professionals helpen u graag, ook buiten de spreekkamer.

Digitaal dossier

Een aantal gegevens over uw kind leggen we vast in een digitaal kinddossier. Dit is wettelijk verplicht. We kunnen zo de gezondheid en ontwikkeling van uw kind volgen. Dit helpt ons bij het bieden van goede zorg. In het dossier staat onder andere informatie over:

  • Lengte en gewicht
  • Praten, horen, zien, bewegen
  • Ontwikkeling
  • Voeding
  • Lichamelijk onderzoek

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Het kinddossier is een medisch dossier en goed beveiligd. Alleen medewerkers van Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam hebben hier toegang toe. Wilt u het dossier van uw kind inzien, dan kunt u daar een afspraak voor maken. Indien nodig werken wij met de verwijsindex Multisignaal en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Contact met Jeugdgezondheidszorg

Heeft u een vraag? Stel 'm gerust aan onze professionals. Dat kan via de chat of telefoon Wilt u liever een persoonlijk gesprek over uw kind? Maak dan een afspraak met Jeugdgezondheidszorg bij u in de buurt