Pad tot huidige pagina

Toezicht op de Wmo

GGD Amsterdam houdt toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland en Wormerland.

Als toezichthouder beoordelen we of zorgaanbieders de wet en de regels van de gemeente naleven. Ook toetsen we de kwaliteit van de geleverde zorg. We doen onderzoek en leggen de uitkomsten vast in een rapport.

Dit onderzoekt de GGD:

  • Calamiteiten: meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten. De focus van het onderzoek ligt op het leervermogen van een zorgaanbieder. Kan de organisatie leren van de incidenten?
  • Rechtmatigheid: elk jaar onderzoeken we bij een steekproef van 120 Amsterdamse pgb-houders of zij alle zorg inkopen en krijgen waar zij recht op hebben.
  • Signalen: van bijvoorbeeld cliënten, mantelzorgers, professionals, ambtenaren en media over kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg.
  • Kwaliteit: voldoet de zorg wel aan de kwaliteitseisen? Dit onderzoeken we via steekproeven onder zorgaanbieders of pgb-aanbieders.
  • Thema's: vooraf bepaalde thema's die per jaar verschillen.

Zo doen we onderzoek:

  • Wij voeren gesprekken met cliënten, mantelzorgers, pgb-houders en andere vertegenwoordigers en nauw betrokkenen, cliëntenraad, medewerkers en directie. Hoe ervaren de cliënten de ondersteuning? Hebben de medewerkers genoeg ervaring of diploma’s om het werk uit te voeren? Ontvangen zij ook scholing van de zorgaanbieder? Op welke momenten heeft de zorgaanbieder ondersteuning geleverd?
  • Wij bekijken zorgdossiers, facturaties en zorgplannen. Klopt de pgb-administratie? Staat in het zorgplan ook echt waar de cliënt behoefte aan heeft? Kan de cliënt zijn eigen zorgplan inzien? Ontvangt de cliënt de juiste hoeveelheid ondersteuning? Sluit het zorgplan aan op de indicatie en het ondersteuningsplan dat door het Buurtteam is gemaakt?
  • We kijken waar mogelijk in de praktijksituatie. We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij een cliënt die Hulp bij het huishouden heeft en bekijken de woning. Is die schoon en leefbaar? En op een locatie voor dagbesteding checken we of er voldoende medewerkers zijn voor het aantal aanwezige bezoekers.

Rapport

De uitkomsten van het onderzoek komen in een rapport. In het rapport staan adviezen en aanbevelingen, ook voor de gemeente. U hebt als zorgaanbieder een week de tijd om feitelijke onjuistheden met ons te bespreken en een schriftelijke reactie te geven. Een aantal gemeenten publiceert de onderzoeksrapporten op toezichtwmo.nl.

Vervolgonderzoek

Soms vinden wij of de gemeente het nodig dat u als zorgaanbieder dingen verbetert. Dan kunnen wij vervolgonderzoek doen om te kijken of u de verbeteringen ook echt hebt doorgevoerd.