Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hygiëne in zorginstellingen

26 januari 2017

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen lopen een extra risico op het oplopen van een infectie omdat ze vaak een hoge leeftijd hebben, dicht op elkaar leven en vaak een wat verminderde weerstand hebben. Daarom moet er extra zorg aan hygiëne besteed worden.

Hygiëne speelt bepalende rol

In zorg- en welzijnsinstellingen speelt hygiëne een bepalende rol. Bii de persoonlijke verzorging, tijdens de schoonmaak en bij verpleegtechnische handelingen kan immers gemakkelijk iets misgaan. Op de afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam komen regelmatig meldingen binnen van uitbraken van infectieziekten onder bewoners, maar ook meldingen van hulpverleners die zich geprikt hebben aan een mogelijk besmette naald.
De GGD adviseert het betrokken personeel zoals de verzorgenden, paramedici, artsen en het ondersteunend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen om de hygiëneregels goed in acht te nemen. De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD biedt verschillende vormen van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, met als doel een goede, hygiënische en dus veilige zorgverlening.

Het hygiënebegeleidingsprogramma kent de volgende onderdelen:

  • bewonerszorg
  • ondersteunende diensten
  • instructiemomenten
  • registratie en beleid
  • bouwkundige staat
  • bacteriologisch onderzoek
  • deelname hygiënecommissie
  • voorlichting

Brochure
Voor het volledige aanbod van de diensten kunt u hier een informatiebrochure downloaden.
Brochure verpleeghuishygiëne (PDF, 1,7 MB)

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer 020 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl

Cursus aandachtsvelders

De GGD Amsterdam geeft in 2016 een aantal maal de cursus Aandachtsvelder Hygiëne en Infectiepreventie. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij of interesse hebben in de kwaliteit van zorgprocessen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

De cursus is gericht op het opleiden van medewerker(s) van zorginstellingen. Na de cursus kunnen zij, samen met de hygiëneadviseur van de GGD en in samenspraak met de hygiënecommissie, zich bezig houden met het inventariseren, analyseren en zoveel mogelijk oplossen van knelpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorgprocessen.

Voedselveiligheid, HACCP

Het onderwerp voedselveiligheid voor zorgmedewerkers kan aansluitend op de cursus, in een aparte module van 3 uur gegeven worden. De kosten van deze module zijn € 100,- per persoon.

Meer informatie over de cursus