Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016

13 juni 2017

In het kort

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is een onderzoek van de GGD Amsterdam naar de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op deze pagina vindt u de onderzoeksresultaten voor Amsterdam.


Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 bekend

Amsterdam telt 10% overmatige drinkers, 8% van de inwoners ervaart ernstige psychische klachten en 9% van de Amsterdammers is mantelzorger. Het gebruik van harddrugs, zoals Xtc, cocaïne en amfetamine, onder 19- t/m 64-jarige inwoners is in vergelijking met 2012 toegenomen. Dit blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, een grootschalig gezondheidsonderzoek onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder.

Belangrijke uitkomsten zijn:

 • Driekwart Amsterdammers tevreden over eigen gezondheid;
 • Aantal mantelzorgers gelijk gebleven in vergelijking met 2012;
 • Meer psychosociale problemen in Amsterdam dan landelijk;
 • Roken en alcoholgebruik gelijk gebleven;
 • Gebruik harddrugs, zoals xtc, cocaïne en amfetamine, gestegen;
 • Circa 75.000 Amsterdammers met obesitas;
 • Vier op de tien Amsterdammers ervaren thuis ernstige geluidshinder.

Er staan cijfers over twintig gezondheidsthema’s op de website gezondheid in beeld

Eenzaamheid in Amsterdam gestegen

Eén op de acht volwassen Amsterdammers is ernstig eenzaam, zo’n 80.000 Amsterdammers. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer Amsterdammers zich eenzaam. Vooral laagopgeleiden, lage inkomensgroepen en inwoners zonder betaald werk voelen zich eenzaam. Ook inwoners van niet-westerse herkomst en alleenwonenden vormen een risicogroep. De cijfers van de GGD Amsterdam vormen de basis voor de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam.

Wat is de Amsterdamse Gezondheidsmonitor?

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen en ouderen in Amsterdam en de regio Amstelland. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden. In 2016 hebben ruim 8.600 Amsterdammers een gezondheidsvragenlijst ingevuld.
In de vragenlijst stonden vragen over onder andere:

 • ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
 • welbevinden, sociale contacten en mantelzorg;
 • leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder;
 • leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen.

Wanneer zijn er meer resultaten bekend?

In het najaar van 2017 verschijnen factsheets over de gezondheidssituatie in Amsterdam, de stadsdelen en de 22 gebieden waarin Amsterdam is verdeeld.

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

Waarom de Gezondheidsmonitor?

De GGD voert het onderzoek elke vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in haar werkgebied. Gemeenten moeten op de hoogte blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige gezondheidsonderzoek?

Landelijke cijfers

Landelijke en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016 kunt u vinden op CBS StatLine en op VZinfo. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen we een goede vergelijking maken met de inwoners uit de andere grote steden en met de bevolking van de rest van Nederland. De GGD Amsterdam werkt in dit project namelijk samen met GGD GHOR Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en alle GGD’en in Nederland.

Meer informatie
GGD Amsterdam, afdeling EGZ
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Tel. (020) 555 5495
egz@ggd.amsterdam.nl