Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar

20 maart 2019

Vroege opsporing gezondheidsproblemen

Eventuele problemen in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, zoals een lui oog, slecht gehoor of motorische achterstand zijn soms voor u nog niet of nauwelijks merkbaar. Dan is het fijn als er tijdens een gezondheidsonderzoek een jeugdarts of –verpleegkundige met u meekijkt, zodat u daar op tijd extra aandacht aan kunt geven. Uiteraard kunt u allerlei zaken bespreken. Hoe vindt uw kind het op school, hoe is het contact met vriendjes en vriendinnetjes? Ook met vragen over gezond eten en opvoeden bent u bij ons aan het goede adres. Natuurlijk hoeft u niet te wachten op het gezondheidsonderzoek. U kunt altijd zelf een afspraak maken.

Twee preventieve gezondheidsonderzoeken

Jeugdgezondheidszorg biedt twee keer tijdens de basisschooltijd een preventief onderzoek aan.

U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.

De vragenlijst

In de vragenlijst komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aan bod. Hoe is de ontwikkeling, zijn er problemen op dit gebied? Ook zijn er vragen over de thuissituatie en de omgeving waarin uw kind opgroeit.

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen- en gehoortest, lengte en gewicht. En eventueel de aandachtspunten uit de vragenlijst en het gesprek. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het dossier.

De vragenlijsten geven een goed beeld van de gezondheid en ontwikkeling van 5- en 10-jarige kinderen. We gebruiken de lijsten voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. De informatie verwerken we zo, dat de onderzoekers niet weten om welk kind het gaat. Wilt u niet dat we de gegevens van uw kind gebruiken? Geef dit aan in de vragenlijst. Lees hier meer informatie over privacy.

Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is goed beveiligd. Alleen medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die bij uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. U heeft als gezaghebbende ouder het recht om het dossier in te zien. Als er iets niet klopt, kunt u gegevens laten wijzigen of verwijderen. Voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg geldt een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar.