Pad tot huidige pagina

Beleid, onderzoek en preventie

Slideshow deluxe

Lijst

Hier vindt u informatie over wetenschappelijke onderzoeken, preventieprojecten en beleid, uitgevoerd en opgesteld door verschillende afdelingen van de GGD.

We hebben deze gerubriceerd in beleid onderzoek en preventie (BOP). Deze indeling sluit aan bij de recente landelijke en internationale ontwikkeling om meer samenhang en samenwerking tussen deze 3 vakgebieden te bewerkstelligen.

We beogen beleid zoveel mogelijk te baseren op onderzoek, bijvoorbeeld over de gezondheidssituatie van (bepaalde groepen) Amsterdammers en op signalen en ervaringen uit de praktijk. Soms vormen deze signalen aanleiding om verder onderzoek te doen. De uitkomsten van het onderzoek geven vervolgens weer invulling aan het te formuleren beleid en preventie.

[+] Afdeling Gezond Leven per 1 januari 2022 van start