Pad tot huidige pagina

Beleid, onderzoek & preventie

Lijst

Hier vindt u informatie over wetenschappelijke onderzoeken, preventieprojecten en beleid, uitgevoerd en opgesteld door verschillende afdelingen van de GGD.
Ook de onderzoeken van de Academische Werkplaatsen worden hier beschreven.
In de kolom rechts vindt u de thema's waarop de projecten en onderzoeken zijn ingedeeld.

Onderzoek

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onder meer onderzoek naar gezondheidsverschillen in Amsterdam, naar daklozen en naar de gezondheid van jongeren.
Afdeling Infectieziekten onderzoekt, veelal in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, infectieziekten zoals SOA, HIV en AIDS.

Preventie

Het doel van preventieprojecten is het bijdragen aan het verminderen van ongelijkheden in kansen op een gezond bestaan voor alle Amsterdammers. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken geven invulling aan het te formuleren beleid én preventie.

Beleid

De gemeente Amsterdam speelt een grote rol bij het bewaken van de gezondheid van de Amsterdammers. De GGD heeft onder andere meegewerkt aan de Kadernota Volksgezondheid.

Publicaties en artikelen die betrekking hebben op de onderzoeken en preventieprojecten kunt u vinden op onze website onder publicaties.

Lijst