Pad tot huidige pagina

Aanpak radicalisering (screening)

Integrale aanpak radicalisering en polarisatie

De aanpak radicalisering is een persoonsgerichte aanpak van de gemeente Amsterdam gericht op personen die geradicaliseerd zijn. De GGD screent personen die geïncludeerd zijn in de aanpak wanneer dit door de regisseur wordt verzocht.

Doel

De gemeente Amsterdam zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor 3 pijlers opgezet: bescherming, verbinding en inzet op risico’s. Het doel van de persoonsgerichte aanpak is het, waar mogelijk, beperken van de veiligheidsrisico’s veroorzaakt door groepen en individuen, en van strafbare gedragingen door die groepen en individuen.
De rol van de GGD betreft het verrichten van een screening bij de personen op deze lijst. Het doel van de screening is om de bijdrage van zorg (in de breedste zin) aan de aanpak te verstevigen. Met de screening worden gezondheidsrisico’s en sociale problemen opgespoord.

Doelgroep

Personen die opgenomen zijn in de aanpak door de Gemeente Amsterdam.

Duur

Dit is erg verschillend en afhankelijk van de ernst van de problemen en motivatie van cliënt. Daarnaast is dit mede afhankelijk van het zorgaanbod welke passend is bij de zorgvraag en eventuele wachtlijsten.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Persoonsgerichte Aanpakken