Amsterdamse Gezondheidsmonitor

De  Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) is een grootschalig gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen en ouderen in Amsterdam. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Gemeenten moeten op de hoogte blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. In de vragenlijst staan vragen over onder andere:

  • ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
  • welbevinden, sociale contacten en mantelzorg;
  • leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder;
  • leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen.

Gezondheid in beeld 19- t/m 64-jarigen

In 2018 is een tussentijdse ronde van de AGM uitgevoerd. Hieraan deden 635 Amsterdammers van 19 t/m 64 jaar mee. De resultaten staan in een factsheet.

Onderzoek 2020

Vanaf 10 september 2020 start het onderzoek naar de gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder in de regio.