Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen

Hoe kijken Amsterdammers en Amstellanders naar hun eigen gezondheid? In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen beantwoorden inwoners van 18 jaar en ouder vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. De resultaten van dit onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van het volksgezondheidsbeleid.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen is een grootschalig onderzoek naar de lichamelijke en psychosociale gezondheid van de volwassen inwoners in Amsterdam en de regio. Er is extra aandacht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Het onderzoek wordt iedere 4 jaar gehouden, met een extra meting in 2022 naar de impact van de coronacrisis.

De eerstvolgende meting is in 2024.

  • Frequentie: iedere 4 jaar, extra meting coronapandemie
  • Doelgroep: zelfstandig wonende inwoners van 18 jaar en ouder
  • Onderzoeksmethode: papieren en digitale vragenlijsten
  • Data: Gezondheid in Beeld

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen - Amsterdam 2022

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen - Amstelland

Eerdere rapportages

Rapportages van eerdere gezondheidsmonitors vindt u op openresearch.amsterdam

Meer informatie