Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

27 januari 2016

In het kort

Hier vindt u de onderzoeksresultaten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012. De informatie is ook per stadsdeel te bekijken in afzonderlijke factsheets.


Is gezondheid gelijk verdeeld over Amsterdam of zijn er verschillen in gezondheid tussen gebieden? De GGD Amsterdam heeft dit onderzocht. Zo blijkt dat inwoners van Noord, Zuidoost en Nieuw-West vaker dan gemiddeld psychische klachten, chronische aandoeningen en overgewicht hebben. Veel 65-plussers in West en Oost ervaren problemen met dagelijkse activiteiten. En in Centrum en Zuid drinkt men vaker te veel alcohol.

AGM2012


Deze en andere gegevens over gezondheid in de Amsterdamse stadsdelen staan beschreven in korte factsheets, gebaseerd op de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 van de GGD Amsterdam.

Wat laat de Amsterdamse Gezondheidsmonitor verder zien?

  • 65.000 Amsterdammers (11%) voelen zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid is een groeiend probleem in de stad.
  • De daling van het aantal rokers is gestagneerd; in 2012 rookte 28% van de Amsterdammers tegen 27% in 2008.
  • Gunstig: het aantal inwoners met overgewicht (40%) is gestabiliseerd en de helft van hen is van plan om af te vallen.
  • Eén op de tien Amsterdammers ervaart een lage regie over hun eigen leven; zij hebben het gevoel dat de omstandigheden hen overkomen en dat zij hierover weinig controle hebben.
  • Twee op de tien mantelzorgers zijn zwaar belast of overbelast. In totaal verlenen zo'n 55.000 Amsterdammers mantelzorg.
  • Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben meer gezondheidsproblemen dan Amsterdammers die er sociaaleconomisch beter voor staan.

Rapporten en factsheets Amsterdam en stadsdelen

Waarom is gezondheid zo belangrijk?

Investeren in de gezondheid van inwoners loont! Niet alleen voor de Amsterdammers zelf, maar ook voor de samenleving. Gezonde Amsterdammers zijn beter in staat om deel te nemen aan het economische en maatschappelijke leven. Dit levert welvaart op en draagt bij aan sociale samenhang in de wijken.

Uit de resultaten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 blijkt dat de meeste Amsterdammers positief zijn over hun gezondheid. Maar er blijven aspecten waarin geïnvesteerd moet worden. De uitkomsten van de monitor leveren vier aandachtspunten op voor het gezondheidsbeleid.

Vier aandachtspunten voor Amsterdams gezondheidsbeleid

  1. Psychosociale problemen herkennen en aanpakken
  2. Kiezen voor een gezonde leefstijl
  3. Zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend
  4. Gelijke kansen op gezondheid

Inspiratie opdoen?

Op Gezond en wel vindt u informatie over gezondheidsbeleid en interventies op veel leefstijlthema's.


Meer informatie

GGD Amsterdam
Afdeling EGZ
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Tel. (020) 555 5495
eg@ggd.amsterdam.nl