Pad tot huidige pagina

Informatie voor huisartsen

Lijst

Op deze pagina vindt u informatie vanuit verschillende afdelingen van de GGD die relevant is voor huisartsen.

Op deze pagina vindt u informatie vanuit verschillende afdelingen van de GGD die relevant is voor huisartsen.

Intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg

Voor intercollegiaal overleg hebben de diverse GGD-afdelingen rechtstreekse telefoonnummers beschikbaar.

Kijk op deze overzichtspagina voor de nummers van de verschillende afdelingen.

Centrum Seksueel Geweld

Zorgwekkende patiënten, ernstige overlast

Adresgegevens

Adresgegevens

GGD Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam